Šachové Zaječice 1968 (6. ročník)

1968-0001.jpg
Sokol Zaječice (6.místo) zleva: trenér Miloslav Votava, Jiří Česenek, Jan Jeřábek, Čechlovský, Hromek,Jiří Daniel, Sieber, Švadlenková.
1968-0002.jpg
Věcné ceny.
1968-0003.jpg
Josef Vladyka předává cenu zatím neznámému družstvu. Pozná se někdo?
1968-0004.jpg
Poznáte družstvo které přebírá cenu od Josefa Vladyky, je to MěV ČSTV Praha?
1968-0005.jpg
Emil Němeček z Pardubic, předseda krajské šachové sekce, předává ceny.
1968-0006.jpg
Část družstva Sokola Zaječice (6.místo) při hře.