1989-0005.jpg
Výprava Bohemky po turnaji, dole zleva Pavel Vávra, Zuzana Kawaciuková, Tomáš Zvára, Jaroslav Voříšek, nahoře zleva trenér Antonín Ambrož, p. Kawaciuk, M. Rohan, Petr Zvára, p. Zvára a vpravo v pozadí Karel Voříšek.