2007-0046.jpg
Coprosys OPEN Půlpáni při hře, ten mladší ještě nechodí do školy.