2008-10.jpg
Coprosys OPEN - Dívky pana A. Dwilewicze hrály stejně dobře jako loni a skončily na 3. místě